Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IØ - september 2021

Omhandler blandt meget andet informationer om det kommende virtuelle FIP-kursus (fyraftensmøde), der dels evaluerer sommerens mundtlige IØ- eksamen, dels byder på "hands-on" erfaringer med eksamensprojektet (PBL) - dvs. hvordan vi gør det i praksis?

Kære IØ fagkollega,

Solen ligger lavt på himlen og efteråret nærmer sig med hastige skridt...

Vi er begyndt på et nyt skoleår. Vi har brug for at blive klogere fagligt - men også til at planlægge vore travle hverdage ude på skolerne. Fokus er primært på den mundtlige eksamen - planlægning, afvikling, evaluering og feedback.

Dette nyhedsbrev omhandler derfor (blandt meget andet) informationer om det kommende virtuelle FIP-kursus (fyraftensmøde), der dels evaluerer sommerens mundtlige IØ- eksamen, dels byder på "hands-on" erfaringer med eksamensprojektet (PBL) - dvs. hvordan vi gør det i praksis?

Der er også omtale af Peergrade, der er et program der kan hjælpe os med at give nemmere og hurtigere feedback via elevernes egen (peer) indsats. Dette IT-værktøj kan således spare os dyrebar rettetid og samtidig engagere og motivere vore elever.

PBL-projekter forudsætter grundig planlægning - fagligt som didaktisk - og der gives ligeledes et eksempel på et værktøj (årshjul) der kan hjælpe os med planlægningen af dette.

Nye videoer med eksempler på afvikling af mundtlig eksamen (B/A) omtales og der linkes således til Det Grønne Bord.

Digitale gæstelærerforløb et et andet tiltag fra UVM og med forskellige emner, oplægsholdere og forløbsbeskrivelser kunne fx Torben M. Andersens bidrag sagtens bruges i en IØ-undervisningssituation.

Ligesom nationalbankdirektørens samtale om bankens rolle i det moderne samfund kan krydre vores undervisning fagligt.

Indhold i dette nyhedsbrev:

  1. Seneste nyt fra BUVM - IØ-prøver, opdaterede vejledninger, mistrivsel, forbedret uddannelsesstatistik og elevfordelingsaftalen
  2. Censorevaluering af sommerens mundtlige prøver
  3. FIP - virtuel fyraftensmøde - fokus på mundtlig eksamen og projektet
  4. Det grønne bord - eksempel på mundtlig eksamen
  5. Digitale gæstelærerforløb - plug'n teach til din undervisning
  6. Inspiration – didaktisk og fagligt til IØ-undervisningen
  7. FIP-kurser 2021/2022 (efterår/forår)
  8. LIF (Lærer i fag) - pædagogisk orientering
  9. Øvrigt
  10. Relevante links - herunder til tidligere nyhedsbreve.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.