Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i IØ - December 2020

Læs om evalueringen af SOP-eksamen i sommer, Eksamensprojektet og FAQ om mundtlig og skriftlig eksamen, DM i nationaløkonomi, karaktergivning og nye funktioner i Teams o.m.a.

Kalenderåret rinder ud. Vi er alle ramt af Corona-restriktioner og må til tider grave dybt i motivationen til de virtuelle moduler - for hvordan tilrettelægger vi undervisningen så den til stadighed bliver inspirerende, motiverende, varierende og ikke mindst stadig lærende for vores elever(?).  

SOP-vejledningen skal for alvor "skydes i gang" i det nye år, og vi skal samtidig opretholde en høj faglig standard i vejledningen, og i arbejdet frem mod en eventuel eksamen.

Dette nyhedsbrev berører således nogle af ovenstående punkter, hvor der eksempelvis linkes til de seneste udmeldinger fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende Corona.
Dernæst er sommerens evalueringer af SOP'en nu blevet tilgængelige - og der ses på resultaterne herfra, og fagets tværfaglige samspil med øvrige fag.
Efterfølgende linkes der til FAQ'en på EMU, som omhandler "ofte stillede spørgsmål" i forbindelse med den skriftlige såvel som mundtlige eksamen - nu hvor eksamensprojekterne rulles ud i klasserne.

Foruden de vanlige faglige og pædagogiske input - kigges der slutteligt lidt ud i fremtiden, hvor fx de "nye" IØ-lærere (pædagogikumkandidater) snart skal præsentere deres fagdidaktiske projekter, og hvor FIP-kurset til februar (virtuelt) sætter fokus på netop den skriftlige og mundtlige dimension i faget.

Læs fagkonsulentens nyhedsbrev her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.