Feedback og evaluering

Hvordan arbejder skolerne med at fremme en effektfuld og systematisk evalueringspraksis? Feedback og evaluering er en central del af den gode undervisningspraksis og spiller en vigtig rolle i elevernes læreproces. Men hvordan? Få viden – og bliv – inspireret her.

Siden er opdateret 15. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.