LGBTI

LGBTI-området er komplekst. Samtidig er der flere i samfundet, der identificerer sig som LGBTI-personer. Derfor er der brug for, at man også på de gymnasiale uddannelser får kendskab til området.

 

gym_lgbti_dansk

Artikler og forløb til dansk

gym_lgbti_samf

Artikler og forløb til samfundsfag