Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - januar 2019

Nyhedsbrev fra Søren Husted-Pedersen om de første prøvesæt, internetadgang ved prøver og FIP-kurserne, som afholdes i februar 2019.

Kalenderen viser 2019, skoleåret er halvvejs og det er tid til lidt feed-back og feed-forward. I det netop forgangne semester har jeg som ny fagkonsulent mødt rigtig mange og meget engagerede kolleger rundt omkring i landet. Jeg har hilst på 42 nye kandidater, som var på fagdidaktisk kursus i Fredericia. Det var tre gode dage, hvor kandidaterne, sammen med kursusledere, oplægsholdere og undertegnede, kom igennem mange facetter af, hvad det vil sige at undervise og planlægge sin undervisning under hensyntagen til den nye reform, som stadig kun er 1½ år gammel.

 

Vejledende opgavesæt

I opgavekommissionen var lanceringen af det første prøvesæt i fokus på de første møder. Efter en lidt hård fødsel (tekniske udfordringer) var sættet ”on air” fra ultimo august. Opgaverne blev præsenteret på dialogmøderne og det slideshow, som jeg brugte, findes nu på Materialeplatformen.

Sammen med opgavekommissionen var der mødt henholdsvis 14 og 4 lærere op til møderne. Generelt var der en både god og sober tone. Der var i overvejende grad positive tilbagemeldinger på de forskellige opgaver, og kommissionen er nu gået tilbage i arbejdskammeret, hvor der bl.a. arbejdes med det andet prøvesæt.Ifølge planen skal dette andet prøvesæt gøres tilgængeligt i december 2019; altså om et 1 år. Samtidig med det andet prøvesæt lanceres ”Lærerens hæfte”, der skal erstatte det aktuelle ”Råd og vink”.

 

Internetadgang ved prøver

I ministeriet arbejder specielt kontoret for prøver og eksamen med mange af de naturlige følger, der kommer af de nye regler omkring brugen af internet til eksamen. Der arbejdes med såkaldte monitoreringsløsninger i forbindelse med afholdelse af de skriftlige prøver. Der arbejdes ligeledes på en såkaldt ”Hjælpemiddeloversigt” over samtlige eksamensbegivenheder i det gymnasiale system.

 

FIP-kurser i februar 2019

Inden længe er der FIP kurser i Aarhus (26/2 Aarhus Tech) og København (27/2 Niels Brock). Overskriften for dette skoleårs FIP kurser er digital dannelse og digitale kompetencer. Så snart programmet er endeligt vil det dels blive lagt her på EMU´en og dels på GL´s hjemmeside, hvor også tilmeldingen foregår.

 

Tilbage er der at ønske jer alle et godt nytår.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.