Det digitale

Eleverne skal i løbet af uddannelsesforløbet udvikle deres viden, kundskaber og indsigt indenfor det digitale.