Trivselsmåling

Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel i de gymnasiale uddannelser.

Her på siden finder du vigtige informationer om trivselsmålingen og en vejledning til institutionernes arbejde før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Trivselsmålingen skal gennemføres for følgende uddannelser: 3-årig stx, 2-årig Hf, Hhx, Htx, 2-årig stx, Pre International Baccalaureate, 3-årig Hf, 2-årigt hhx kursus og Team Danmark 4-årigt forløb.

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser kan læses på retsinformation.dk

© Børne- og Undervisningsministeriet
Videoen informerer om trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser