Trivselsmåling

Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der skal følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel i de gymnasiale uddannelser. 

gym_trivselsmaaling_information top paa siden

Trivselsmålingen blev gennemført for uddannelserne 3-årig stx, 2-årig hf, hhx, htx, 2-årig stx, Pre International Baccalaureate, 3-årig hf, Team Danmark 4-årigt forløb i perioden fra den 1. november - 31. december 2023 ved hjælp af Børne- og Undervisningsministeriets Trivselsværktøjsom du finder her. 

Her på siden finder du vigtige informationer om trivselsmålingen og en vejledning til institutionernes arbejde før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Du kan læse spørgerammen her som en del af bekendtgørelsen.

Se videoen med dine elever

I filmen fortæller elever, hvorfor det er vigtigt at deltage i trivselsmålingen, og hvad den skal bruges til. Du kan vise filmen i din klasse, inden I besvarer spørgeskemaet.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I trivselsmålingen svarer du på spørgsmål om, hvordan du har det på din uddannelse. Dine svar er vigtige, fordi de er med til at give et samlet billede af trivslen på din uddannelse – og blandt elever på ungdomsuddannelser i hele landet.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.