Trivselsmåling

Trivselsmålingen er en årlig, national måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel i de gymnasiale uddannelser.

Her på siden finder du vigtige informationer om trivselsmålingen og en vejledning til institutionernes arbejde før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Trivselsmålingen skal gennemføres for følgende uddannelser: 3-årig stx, 2-årig Hf, Hhx, Htx, 2-årig stx, Pre International Baccalaureate, 3-årig Hf, 2-årigt hhx kursus og Team Danmark 4-årigt forløb.

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser kan læses på retsinformation.dk

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.