Fravær

Generelt er gymnasierne optaget af fraværsproblematikken, og mange skoler arbejder med nedbringelse af elevforsømmelser som et særligt indsatsområde. 

gym-undervisningsmiljø-fravær-formålstekst

Indsatsen dækker over en bred vifte af tiltag, som kombinerer sanktioner og motiverende støtteforanstaltninger afhængig af fraværets karakter.
Udviklingen tyder imidlertid på, at der er behov for en forstærket indsats, hvis fraværet skal mærkbart ned. Her på siden kan du finde eksempler fra praksis og ideer til indsatser, som kan iværksættes for at nedbringe fraværet. 

gym-undervisningsmiljø-fravær