Nyhed

SSO-nyhedsbrev november 2023

I dette nyhedsbrev kan du læse om årets FIP, FAQ med svar på de hyppigste spørgsmål samt brugen af Al og snyd i den forbindelse. 
 

Kære alle

SSO-sæsonen nærmer sig og på en del skoler er der formentlig gang i arbejdet med (den ikke-obligatoriske) mini-SSO, så opgavehåndværket bliver trænet.

 

SSO-sæson

Vi håber, at alle får en god opstart og proces frem mod SSO-opgaveugen. Vi minder om, at der ud over læreplan og vejledning (som kan findes ved at klikke her: Vejledning til større skriftlig opgave, hf (uvm.dk) findes flere relevante sites, hvor man kan søge inspiration og få hjælp – klik her:

Større skriftlige opgave (SSO) (vucdigital.dk)

Opgaveformuleringer til Større skriftlig opgave | emu danmarks læringsportal

 

FIP

Årets FIP i SSO og EP blev desværre aflyst grundet manglende tilmeldinger. Det er vi selvfølgelig kede af og håber, at der næste år vil være mange flere, der har tid og lyst til at deltage og være med til at udvikle arbejdet med SSO/ EP.

 

FAQ

Som led i vores arbejde med at sikre kvalitet og høj national standard i SSO-arbejdet, har vi udarbejdet en FAQ for SSO. Den ligger på EMU, og kan findes her: FAQ for SSO | emu danmarks læringsportal. Tanken er naturligvis, at en FAQ kan gøre det endnu lettere for alle involverede parter at få svar på spørgsmål vedrørende SSO – både den forudgående proces, vejledning, opgaveformulering, selve opgaven og det skriftlige produkt samt bedømmelse. FAQ’en vil løbende blive udbygget og rettet til, og vi håber, alle der har kommentarer eller forslag til forbedringer vil skrive til os, så skal vi gøre vores bedste for at få lavet de relevante justeringer undervejs. På næste års FIP, vil vi ligeledes tage FAQ’en op til fælles drøftelse.

 

AI og snyd

En umiddelbart presserende problemstilling i SSO-arbejdet handler om brugen af kunstig intelligens, Chatbots osv. Vi skal derfor gør det klart, at det ikke er tilladt at benytte Chatbots som fx ChatGPT eller lignende ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser. Forbuddet gælder under hele prøvetiden, hvilket vil sige fra opgaveformuleringen er udleveret til opgavebesvarelsen er afleveret - herunder i forbindelse med research, korrekturlæsning, redigering mv. Forbuddet skyldes først og fremmest, at en prøvebesvarelse skal være eksaminandens egen og selvstændigt udarbejdet.

Skulle I, når I skal indgå som bedømmere af SSO’er, få mistanke om, at der er tale om snyd, skal bedømmelsen altid ske ud fra den præmis, at formodningen om snyd efterfølgende afkræftes. Dette betyder, at hele det skriftlige produkt skal bedømmes, som om der ikke er snydt eller plagieret, og der skal gives en karakter. Censor og eksaminator skal således ikke sanktionere snyd - hverken gennem karakteren eller på andre måder. Det er meget vigtigt at understrege dette.

Efter voteringen indberettes og begrundes mistanken om snyd til rektor, der tager kontakt til eleven og på grundlag af alle relevante oplysninger i sagen foretager en samlet vurdering af, om der er et tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om der begået snyd.

 

Vi håber, at alle får en god SSO-sæson. Husk, at man altid er velkommen til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller tvivl om de gældende regler.

 

Bedste hilsner

Anna Holm Grønlund og Karen Steller Bjerregaard, fagkonsulenter for SSO

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.