Kompetenceudvikling

FIP 2018 - Større skriftlig opgave (SSO)

Materialer fra FIP-kurserne for SSO februar 2018 i Fredericia.

 

Oplæg

Den nye læreplan i SSO giver mulighed "for at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, f.eks. i relation til virkelighedsnære problemstillinger inden for et professionsområde." Oplægget vil komme ind på overvejelser og muligheder for at praktisere dette på baggrund af erfaringer med enkeltfagskursisters arbejde med SSO i psykologi. V. Maya Thisted (samfundsfag og psykologi) KVUC

v. fagkonsulent Jette Hannibal

Den nye læreplan stiller som noget nyt eksplicit krav om formativt feedback i forbindelse med vejledning af den enkelte elevs arbejde og progression med HF. Oplægget vil fokusere på potentielle problemområder i den formative vejledning og anvise mulige veje til at håndtere dem. V. Morten Severin, uddannelsesleder (historie og idræt) og Jens Dahl Christensen (historie og samfundsfag), Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Hvad karakteriserer en god opgaveformulering - og en god opgave - helt generelt og i SSO? Jette Hannibal og Anne Becher, biologi og kemi og medlem af læreplansgruppen i SSO (Vesthimmerlands Gymnasium og hf.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.