Prøver og eksamen

Her kan du finde information om visitationstesten og de skriftlige prøver.

De skriftlige eksamenssæt og visitationsprøver kan findes på Prøvebanken.

 

Nyttige links i forbindelse med eksamen

 

Regler om eksamen og karaktergivning

Eksamensbekendtgørelsen (Retsinformation.dk)

Karakterbekendtgørelsen  (Retsinformation.dk)

Prøvebanken findes prøve- og eksamensopgaver for alle gymnasiale uddannelser fra 2010 og til idag. 

Vejledende materiale til dansk som andetsprog hf-e

Vejledningen til vurdering af den skriftlige visitationstest til DSA C, B og A består af tre dele: et vurderingsskema, en beskrivelse af kravene til indplacering på fire niveauer (A, B, C og ’ikke adgang’) og endelig fire modeltekster med tilhørende analyse og anbefalet indplacering på hvert af de fire niveauer.

Råd og vink præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende skriftlig eksamen i DSA A og B samt portfoliodelen af den mundtlige eksamen i DSA C. Vejledningen indfører ikke nye bindende krav.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.