Fra fagkonsulenten

Kontaktoplysninger til fagkonsulenten og supplerende materiale fra fagkonsulenten.

Supplerende materiale

DSA C-A er efter en forsøgsperiode blevet permanentgjort fra 1. august 2020. Under AVU kan man finde en række forslag til forløb, der måske kan tjene som inspiration til undervisningen i DSA C-A.  

Rapporten fra CIP (Center for Internationalisering og Parallelsproglighed) evaluerer forsøget og giver et billede af fagets form og indhold.

Dokumentet Information om dansk som andetsprog på hf-enkeltfag informerer om indplacering, timetal og muligheder for tilrettelæggelse.