Andetsprogsdidaktik

Denne samling artikler indeholder sprogdidaktiske refleksioner, gode råd og konkrete forslag til, hvordan man kan planlægge sin undervisning i dansk som andetsprog.  

Artiklerne kan bruges som pejlemærker for, hvilke elementer og udfordringer, man som underviser skal være særligt opmærksom på, samt hvilke didaktiske overvejelser man kan og bør gøre sig i sin tilrettelæggelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.