Viden Om - effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

En ny Viden Om-udgivelse samler og formidler forskningsbaseret viden om, hvordan ledere, lærere og pædagoger kan arbejde med at støtte elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse.

En forskningskortlægning, som TrygFondens Børneforskningscenter har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, viser, at op mod 15 procent af eleverne i grundskolen har så svage sproglige kompetencer, at det har negative konsekvenser for deres udbytte af undervisningen. Forskningskortlægningen viser også, at mangler i elevens sproglige kompetencer kan være skyld i andre læringsudfordringer.  

På baggrund af forskningskortlægningen giver en ny Viden Om-udgivelse en introduktion til, hvad det vil sige at have svage sprog- og læsekompetencer, og hvilke indsatser lærere og pædagoger i grundskolen kan anvende for mest effektivt at støtte elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse. 

Materialerne giver konkret inspiration til, hvilke redskaber lærere og pædagoger kan anvende i undervisningen for at styrke elevers sprog og læseforståelse generelt. Viden Om-udgivelsen går i dybden med indsatstyperne ”Læringsstrategier”, ”Understøttende redskaber” og ”Fælles boglæsning”, fordi disse strategier i gennemsnit opnår størst effekter. 

Viden Om-udgivelsen består af: 

  • Et vidensnotat, der formidler viden om effektive indsatser til at støtte elever med svage kompetencer på en praktisk anvendelig måde
  • En kort film, der formidler vidensnotatets pointer
  • En plakat, der illustrerer tre overordnede indsatstyper

Læs om effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse her

Siden er opdateret 27. maj 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.