Artikel

Vejledning om åben skole – virksomhedsbesøget

Vejledningen giver klarhed om regler og krav til virksomhedsbesøg for skoler og virksomheder, der samarbejder om Åben Skole-aktiviteter.

Denne vejledning er til skoler og virksomheder, der samarbejder om Åben Skole-aktiviteter. Vejledningen beskriver regler og krav med særligt fokus på virksomhedsbesøget, da der er behov for klarhed med hensyn til, hvilke regler og krav der gælder under besøget.

Det skal bemærkes, at virksomhedsbesøg ikke er det samme som erhvervspraktik, og at vejledningen ikke gælder for sådanne praktikophold.

Overordnet set gælder de samme regler for eleverne under virksomhedsbesøget, som når de er på skolen. Med andre ord: Skolen og lærerne har ansvaret for eleverne.

 

Indhold

I vejledningen kan du læse mere om:

1. Virksomhedsbesøget

2. Skolens ansvar

3. Undervisning, ikke arbejde

4. Forsikring

5. Virksomhedens ansvar

6. Børneattest

7. Overenskomster

8. Baggrund om Åben Skole

 

Vejledningen er skrevet i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Dansk Center for Undervisningsmiljø.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.