Eksempel fra praksis

Over grænsen - elevudveksling i praksis

Tre lærere fra Stenballeskolen i Horsens deler her deres erfaringer med elevudveksling over den dansk-tyske grænse. Læs om forberedelsen, besøget i Husum, genbesøget i Horsens, og hvad der videre fulgte.

Ud over at samarbejde med UC Syd og de tyske lærere, samarbejdede de tre 9. lærere fra Horsens også med en tysklærer fra GrenzGenial.

 

Om GrenzGenial

Grenzgenial er en portal til brug i undervisningen i tysk fremmedsprog, hovedsageligt i danske grundskolers udskolingsklasser.

Tilbuddet støttes af Kulturministeriet i forbindelse med Tysklandstrategien og er frit tilgængeligt og gratis. 
Institutionelt er Grenzgenial forankret i det tyske mindretal, nærmere bestemt ”Bund Deutscher Nordschleswiger”. Redaktionelt har Grenzgenial hjemme hos det tyske mindretals avis ”Der Nordschleswiger”, som gennem deres artikler også leverer grundlaget for tilblivelsen af det undervisningsmateriale, Grenzgenial udarbejder.

GrenzGenial kørte i projektet et introforløb i 9.klasserne på tysk, og de delte også tyskmaterialer med lærerne.

Udvekslingsforløbet tog udgangspunkt i mål for fagene tysk, historie og samfundsfag:

  • Den interkulturelle kontakt bruges til at opnå viden ved at undersøge og sammenligne de to kulturer
  • Forståelse for og kendskab til kultur og normer i Tyskland         
  • Kendskab til og viden om egen baggrund og historie                  
  • At være åbne og nysgerrig over for det, der er anderledes         
  • At handle i det ukendte og samarbejde med nogen, der er anderledes end en selv

 

Elevudvekslingsforløbet og kulturmødet - lærerne fortæller

”Der er nu gået to år, siden vi deltog i udvekslingsprojektet. Og hvis vi tænker tilbage på dette forløb, så blev det et enormt omsiggribende, men også yderst lærerigt projekt, som gav noget til alle. For os var det ikke “bare” turen til Husum og genbesøget i Danmark i foråret 2018. For os var det en langstrakt proces, som især for 9 .årgangs vedkommende betød, at de fik kendskab til og arbejdet rigtig meget med det tyske sprog, både det talte og det skriftlige, samt at de fik skabt en realistisk forståelse for de kulturelle forskelle, de mødte undervejs i forløbet.

I og med at vi op til sommerferien i slutningen af 8.klasse og i starten af 9.klasse arbejdede tværfagligt med Blick auf Deutschland i de fleste andre fag, og via det udbytterige samarbejde med GrenzGenial, blev der skabt en solid grobund for samarbejdet med Husum Skole.

Eleverne mødte op med en nysgerrig, undrende og undersøgende tilgang til kulturmødet. Og både det indledende arbejde og den efterfølgende deltagelse i Mediekonkurrencen ved “Der Nordschleswiger” og genbesøget i Danmark i foråret 2018 gjorde, at både elever og lærere blev sluset ind i en verden af tysk og tysk kultur. Vi fik pludselig mulighed for at skabe en hverdag, hvor tysk blev en større del af elevernes omverden. Vi oplevede elever, der talte tysk til hinanden - omend til tider kun med diverse fraser, faste vendinger og udtryk, men der kom en naturlighed for dem, som normalt er forbeholdt engelsk.

Ydermere voksede vores elever ved at møde en anden kultur, som ligger geografisk så tæt på dem selv, men alligevel så langt fra deres almene hverdag. Der var sundt - og hårdt på samme tid - for elever, værtsfamilier og lærere. Som skole er vi ikke i tvivl om, at vi igen skal udveksle - og gerne med en tysk skole. Vores erfaringer viser, at det kan noget, som vi på ingen måde kan skabe i vores daglige undervisning. Det er læring, dannelse og uddannelse på et højere niveau.

 

Gode råd til udveksling

Til andre, som skulle ønske at kaste sig ud i denne fantastiske oplevelse, er her fire gode råd, bygget på vores erfaringer.

  1. Start i virkelig god tid. På nogle tyske skoler påbegynder man ofte planlægningen af det kommende skoleår ret tidligt. Så skal udvekslingen tænkes ind i planlægningen, skal kontakten skabes tidligt.
  2. Man skal være indstillet på at ville bruge meget tid! Det kræver mange timer at forberede sig - både før, under, i og efter processen.
  3. Find de rette kanaler. Vi var ret nye i det at skabe kontakt til Tyskland. Heldigvis deltog vi i et erfaringsudvekslingsmøde med UC Syd, hvor vi fik skabt en kontakt via Grenz Genial, som sørgede for at få vores ansøgning om udveksling sendt rundt. Og så lykkedes det. Men det tog noget tid.
  4. Tænk jeres projekt ind i et større tværfagligt forløb. Det havde vi stor gavn af. Et godt forarbejde og efterbehandling giver projektet mere kvalitet.

 

Sådan gjorde vi – vores arbejde og erfaringer i fem faser

Fase 1: Hvordan?
Da vi sidst i december 2016 modtog den glædelige besked, at vi var blevet udvalgt til at få del i puljen til styrkelse af tysk, gik vi straks i gang med at søge skoler i Tyskland, som kunne have lyst til at samarbejde med os ud fra den projektbeskrivelse, vi havde udarbejdet.

Da vi deltog i et tysk erfaringsmøde, fik vi en kontakt, som kunne hjælpe os videre ind i Tyskland, så vi kunne få nogle brugbare kontakter. I løbet af 14 dage havde vi skaffet en kontaktved Husum Skole Nord, Husum, Tyskland.

Fase 2: UC Syd og Grenz Genial - Indledende forberedelser til besøg i Husum.
Vi besluttede, at interesserede elever skulle ansøge om at deltage i projektet, så vi var sikre på, at de indgik i besøget med stor interesse. Først skulle de indsende en ansøgning - derefter en profilbeskrivelse på tysk. Efterfølgende holdt vi mange møder med storgruppen, der arbejdede med opgaver om Husum og Husum Skole Nord for at opnå et solidt kendskab til, hvad de skulle ned til.

Elever i 8. og 9.klasse arbejdede videre med to forskellige opgaver. 8. årgangs elever skulle for eksempel forberede sig på at sætte sig ind i, hvordan det var at være ung i det grænseområde, vi skulle besøge. Deres observationer skulle munde ud i mundtlige præsentationer i deres klasser.

9. årgangs elever skulle udarbejde en hypotese, som de ville undersøge under besøget i Husum. Denne hypotese skulle derefter behandles i en form for medie. Oplæg og forarbejde blev udført i samarbejde med blandt andet GrenzGenial.

Fase 3: Udveksling Husum og Horsens
Lige knap 70 elever og 5 lærere drog i oktober til Husum. Da man fra tysk side ikke kunne mønstre familier og privat indkvartering til alle, blev en lille gruppe elever og lærere indlogeret på et campus tæt på skolen. Vores mål var at have mange flere med, men det kunne af praktiske årsager fra den tyske skoles side ikke lade sig gøre.

Elever (og lærere) fulgte timer sammen med de tyske elever og lavede også mange samarbejdsaktiviteter. Desuden var der Actionbound-løb rundt i Husum, hvor eleverne fik et godt indtryk af området og dets historie. Der var også guidede ture og besøg på et museum. Til elevernes store begejstring tog vi også på togtur til Hamburg, hvor eleverne fik stillet diverse opgaver ud fra de tre underemner, “Traditionen", "Jung Sein" og "Das Multikulturelle Gesellschaft”.

Der var mange snakke og megen sang på togturen. Især undrede eleverne fra begge sider af grænsen sig over, at man kan bo så forholdsvis tæt på hinanden og alligevel have så store kulturelle forskelle. Hvordan tiltaler man og omgås sine lærere, hvordan er man sammen i familien, hvad spiser man, hvilket tøj går man i, hvordan bruger man de sociale medier og ikke mindst hvilke? Det var en meget spændende, oplevelsesrig og for nogle meget udfordrende tur.

Fase 4: Hjemme igen. Elevernes videre arbejde med udvekslingen
Efter hjemkomsten fra Husum gik vi i gang med at efterbehandle vores indsamlede data fra turen. De 7. klasses-elever, som deltog på turen, brugte deres oplevelser og erfaringer i deres pitches til vores efterfølgende valgfagsmesse i valgfaget “Ung i en Globaliseret Verden”. 8. klasses-eleverne udarbejdede i samarbejde med deres tysklærer præsentationer med billede og lyd, som blev præsenteret i deres klasser.

9. årgang skulle bruge deres indsamlede data til at udarbejde en medieproduktion, som skulle præsenteres på Redaktions-camp på Der Nordschleswiger i Åbenrå. Der var produktioner i form af E-bøger, videoer, diss-tracks, artikler, Dan Turell-inspirerede optagelser med voiceover, stop motion-film osv. De løb med både 1., 2. og 3.pladsen ved konkurrencen.

Fase 5: Genbesøg i Danmark
Da projektet desværre kom sent i gang på grnd af manglende partner, prøver i 9. mv. kunne vi først huse elever fra Husum i Danmark i uge 11. Vi fik strikket et spændende program sammen og fyldt med samarbejdsaktiviteter, hvor eleverne hele tiden var sat i spil sammen. Det blev fire fantastiske dage med mange gode oplevelser.

 

Fremtiden

Selvom vi længe var frustrerede over det svære arbejde med at finde en partnerskole, så har vi haft et ualmindeligt spændende forløb. Der er blevet arbejdet med så mange spændende ting, og vi er for alvor kommet i gang med at præge vores udskoling i en mere international retning, Der har været et fokus på Tyskland, samarbejdet mellem Danmark og Tyskland og det tyske sprog i højere grad, end vi tidligere har oplevet.

For eleverne har det været både spændende, udfordrende og grænseoverskridende, og vi hører dem bruge tyske vendinger og for eksempel joke på tysk, hvilket ellers altid hos os har været forbeholdt engelsk. Om de er blevet markant bedre til tysk, kan være svært at sige, men vi oplever en større fortrolighed i forhold til at turde bruge sproget, lave fejl osv. Desuden har eleverne fået indblik i en tysk kultur, som på mange områder er meget anderledes end deres egen, og de har helt klart en anden forståelse for deres egen kultur, og hvad de sætter pris på.

Vi har allerede bestemt, at det ikke er sidste gang, vi udveksler med tyske elever, idet vi har et ønske om ikke kun at styrke engelsk, men også det tyske sprog og forståelsen for vores store nabos kultur og leveforhold. Slutteligt føler vi, at de deltagende elever også har fået meget med i bagagen på det relationelle og personlige plan.”

 

Ønsker du at vide mere?

Kontakt UCSyd for yderligere oplysninger om muligheder for elevudveksling over den dansk-tyske grænse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.