Artikel

Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde

Det tværprofessionelle samarbejde skal understøtte, at børn, unge og familier i udsatte positioner får den hjælp, de har behov for. Få viden og inspiration til at styrke det tværprofessionelle samarbejde.

Indhold

Her finder du materialer, der indeholder viden, inspiration og værktøjer til at styrke samarbejdet på tværs af fag og med familien. Gennem et styrket tværprofessionelt samarbejde bliver det muligt for kommuner og skoler at sætte tidligere ind end det sker i dag, og koordinere indsatser på tværs af mange fagområder i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner. Materialerne er inddelt i 6 temaer, som har særlig betydning for om kommuner og skoler lykkes med det tværprofessionelle samarbejde. Inden for hvert tema finder du 1) viden og forskning, 2) refleksionsværktøjer og 3) inspiration fra praksis og brugbare værktøjer.

  • Ledelse: Understøttelse af den relationelle kapacitet skal være i fokus hos ledelsen
  • Organisering: Strukturen skal understøtte involvering af flere professioner
  • Møder: Mødeform og processtyrerens rolle er central for at skabe succes med tværprofessionelle samarbejder
  • Deltagelse af børn og forældre: Deltagelse og ikke kun inddragelse gør børn og forældre til ressourcer i løsningerne
  • Effekt: Fastlæggelse af tegn på succes er centralt i det tværprofessionelle samarbejde
  • Fagligheder og lovgivning: Dialogværktøjer kan understøtte øget kendskab til hinandens fagligheder
Aktører og aktiviteter i tværprofessionelle samarbejder
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kreditering

Inspirationsmaterialet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udviklet af Implement Consulting Group på baggrund af dels en kortlægning af eksisterende viden og forskning på området, dels en praksiskortlægning af tværprofessionelt samarbejde i 30 af landets kommuner. Inspirationsmaterialet er kvalificeret i samarbejde med ph.d. Anne Marie Villumsen fra VIA University College, lektor Jens H. Lund fra VIA University College, lektor Andy Højholdt fra Københavns Professionshøjskole samt forsknings- og analysechef for børn og uddannelse i VIVE Hanne Søndergaard.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.