Artikel

Effekten af det tværprofessionelle samarbejde

Her får du indsigt i viden, der kan lægge til grund for et strategisk og målrettet tværprofessionelt samarbejde.  

Når man beslutter sig for at arbejde strategisk og målrettet med det tværprofessionelle samarbejde i forhold til børn og familier i udsatte positioner, er det naturligt også at have en interesse i, hvad effekten af samarbejdet er. Der er i dag kun meget begrænset viden fra forskningen om sammenhængen mellem det tværprofessionelle samarbejde og effekten af de indsatser, der skabes for børnene eller de unge og deres familier.

Temaet er en del af Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Du kan tilgå det samlede materiale her

Kreditering

Inspirationsmaterialet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udviklet af Implement Consulting Group på baggrund af dels en kortlægning af eksisterende viden og forskning på området, dels en praksiskortlægning af tværprofessionelt samarbejde i 30 af landets kommuner. Inspirationsmaterialet er kvalificeret i samarbejde med ph.d. Anne Marie Villumsen fra VIA University College, lektor Jens H. Lund fra VIA University College, lektor Andy Højholdt fra Københavns Professionshøjskole samt forsknings- og analysechef for børn og uddannelse i VIVE Hanne Søndergaard.

Siden er opdateret 11. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.