Artikel

Deltagelse af børn/unge og forældre

Et godt forældresamarbejde er afgørende, når det handler om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner.

Et godt forældresamarbejde er et afgørende element, når det handler om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Det gælder i alle led lige fra det forebyggende arbejde til de mere indgribende indsatser, fordi fagpersonernes kendskab til hele barnets situation altid vil være begrænset. Her får du viden, inspiration og konkrete redskaber. 

Temaet er en del af Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Du kan tilgå det samlede materiale her

Kreditering

Inspirationsmaterialet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udviklet af Implement Consulting Group på baggrund af dels en kortlægning af eksisterende viden og forskning på området, dels en praksiskortlægning af tværprofessionelt samarbejde i 30 af landets kommuner. Inspirationsmaterialet er kvalificeret i samarbejde med ph.d. Anne Marie Villumsen fra VIA University College, lektor Jens H. Lund fra VIA University College, lektor Andy Højholdt fra Københavns Professionshøjskole samt forsknings- og analysechef for børn og uddannelse i VIVE Hanne Søndergaard.

Siden er opdateret 11. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.