Artikel

De gode møder

Få indblik i tværgående overvejelser og dilemmaer, der er væsentlige for møder i og om det tværprofessionelle samarbejde.

Det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn og unge finder sted på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Praksiskortlægningen viser dog, at langt de fleste kommuner har en fast struktur for, hvornår og hvordan møder mellem fagprofessionelle afholdes for at drøfte konkrete indsatser ift. udsatte børn og unge.

Der er mange forskellige måder at organisere og tilrettelægge de tværprofessionelle møder i kommunerne på, og det kan derfor være vanskeligt at pege på en bedste praksis. Dog er der nogle tværgående centrale overvejelser og dilemmaer, der er relevante at overveje.

Temaet er en del af Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Du kan tilgå det samlede materiale her

Kreditering

Inspirationsmaterialet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udviklet af Implement Consulting Group på baggrund af dels en kortlægning af eksisterende viden og forskning på området, dels en praksiskortlægning af tværprofessionelt samarbejde i 30 af landets kommuner. Inspirationsmaterialet er kvalificeret i samarbejde med ph.d. Anne Marie Villumsen fra VIA University College, lektor Jens H. Lund fra VIA University College, lektor Andy Højholdt fra Københavns Professionshøjskole samt forsknings- og analysechef for børn og uddannelse i VIVE Hanne Søndergaard.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.