Artikel

Plakat: Skolens årlige trivselsmåling trin for trin

Her finder du en grafisk oversigt, der understøtter arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter trivselsmålingen.

Figuren er inddelt i faser. Til hver fase kan man få overblik over de opgaver og fokuspunkter, der skal have opmærksom af henholdsvis det pædagogiske personale og ledelsen. Den grafiske oversigt understøtter vejledningsmaterialet til trivselsmålingen.

På plakaten er fasemodellen for trivselsmålingen placeret indeni en større ring, som illustrerer skolens og klassernes øvrige arbejde med at fremme elevernes trivsel. Processen omkring den årlige trivselsmåling vil nemlig aldrig udgøre det eneste trivselsrelaterede arbejde, der foregår lokalt, men derimod være indlejret i skolens og klassernes løbende trivselsfremmende indsatser gennem skoleåret. Det er således vigtigt, at trivselsmålingen ikke betragtes løsrevet fra dette kontinuerlige trivselsarbejde.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.