Artikel

Inspiration til arbejdet med trivsel og fællesskab

Materialerne på denne side har fokus på at styrke elevernes trivsel, blandt andet gennem samtale. På siden er der også samlet materialer med inspiration til at tale med eleverne om krigen i Ukraine.

Arbejdet med elevernes trivsel og etablering af stærke fællesskaber er et afgørende område i grundskolen. På denne side præsenteres en samling af materialer målrettet både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Materialerne har fokus på trivsel og fællesskaber samt på samtaler med eleverne, eksempelvis med udgangspunkt i elevernes bekymring i forhold til katastrofer og konflikter som Ruslands invasion af Ukraine.

Derudover findes der nederst på siden en række rådgivningstilbud, der både er henvendt til fagprofessionelle, men også direkte til elever, der oplever trivselsmæssige udfordringer.  

Læs også mere om, hvordan du som lærer kan tale med eleverne om situationen i Ukraine på uvm.dk

 

Inspirationsmaterialer

 

Red Barnet – Krigen i Ukraine

Red Barnet Red Barnet har undervisningsmaterialer, gode råd og aktiviteter, du med fordel kan bruge i din hverdag med børnene, og som didaktisk og pædagogisk kan imødekomme de bekymringer og oplevelser om Ukraine, der lige nu fylder hos mange børn.

Målgruppe: Indskoling, mellemtrin og udskoling   

Red Barnet: Konflikten i Ukraine

Red Barnet har desuden lanceret en ny hjemmeside 'Tag godt imod - giv børn på flugt den bedste start i Danmark'. Siden indeholder råd, viden og materialer til frivillige, fagprofessionelle, værter for flygtningefamilier, forældre og børn.

Red Barnet: Tag godt imod

 

Red Barnet Skole - Globale temaer
Red Barnet Skole indeholder blandt andet en samling med Globale temaer, der sætter fokus på børn, der har oplevet naturkatastrofer og krig. Disse materialer kan bruges som udgangspunkt for at tale om eksempelvis krige og konflikter, der kan bekymre eleverne og påvirke deres trivsel. 

Målgruppe: Indskoling, mellemtrin og udskoling   

Red Barnet: Red Barnet Skole, herunder materialer om globale temaer som katastrofer og konflikter

 

Fællesskab og trivsel
Red Barnet har udviklet forskellige øvelser, cases og andre aktiviteter, der kan bruges til at styrke undervisning med fokus på fællesskab og trivsel. Red Barnet har også udviklet en række inspirationsmaterialer til alle klassetrin i forbindelse med den årlige nationale trivselsdag d. 5. marts. 

Målgruppe: Indskoling, mellemtrin og udskoling   

Red Barnet: Materialer om Fællesskab og trivsel og Trivselsdagen

 

Red Barnet Skole - Børns rettigheder 
Red Barnet Skole indeholder også et tema om rettigheder, herunder helhedsindsatsen: Fra Flugt til Skolegang - inkl. undervisningsmaterialet "Dig og mig". Med denne indsats kan børn, der har været på flugt, få en god start på deres børneliv i Danmark. En indsats, der også gavner hele klassens fællesskab. 

Materialet Dig og mig er en del af helhedsindsatsen og har som mål at gøre eleverne bevidste om, at de er stærkere sammen end hver for sig. Materialet har til hensigt at skabe et stærkt og positivt børnefællesskab. Af hensyn til elevernes spæde sprogkundskaber er undervisningsmaterialet legebaseret, og selve undervisningsplatformen nonverbal.

Målgruppe: Elever i almen klasser og modtageklasser i indskoling og på mellemtrin samt lærere, pædagoger og forældre 

I Undervisningsmaterialet Til alle os kan eleverne møde børn, der er flygtet fra krigen i deres hjemland og nu ankommet til Danmark. Eleverne kan både læse om børnene og se korte portrætfilm, hvor de får indblik i flygtningebørnenes oplevelser fra krigen, flugten, og hvordan det har været at ankomme til et helt nyt land efter en flugt.

Målgruppe: Der findes forløb til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Red Barnet: Fra flugt til skolegang 

Red Barnet Skole: Børns rettigheder - herunder materialet Til alle os

 

Børns Vilkår

På Børns Vilkårs hjemmeside findes gode råd til at tale med eleverne om krig, uro og konflikter. Børns Vilkår står også bag Børnetelefonen, der omtales nederst på siden.

Børns Vilkår: Gode råd til at tale om konflikten i Ukraine

Bornsvilkar.dk

 

TrivNu

Psykiatrifonden har lavet materialet TrivNu. TrivNu er en mulighed for at arbejde med styrket trivsel på klasseniveau via forskellige aktiviteter og værktøjer. Aktiviteterne kan planlægges som længere forløb, men også som enkeltvise og kortere indslag i den daglige undervisning. Materialerne er gratis og er understøttet af en digital platform.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Find materialet på trivnu.dk

 

DCUM – Perspekt

DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø, står bag undervisningsmaterialet Perspekt, som kan bruges i arbejdet med at styrke elevernes trivsel og skabe stærke og inkluderende fællesskaber. Materialet har fokus på målrettet arbejde med elevernes emotionelle, sociale og personlige kompetencer igennem forskellige samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde. Eleverne arbejder med at sætte ord på følelser, løse konflikter, tale om forskelligheder og relationer mm.

Målgruppe: Indskoling, mellemtrin og udskoling

Find materialet her

 

Frederiksund Kommune - En stemme

En stemme er et refleksions- og inspirationsmateriale at sætte fokus på arbejdet med relationer og inddragelse i læringsfællesskabet. Materialet er målrettet udskolingen og har særligt fokus på elever, der bevæger sig i udkanten af læringsfællesskaberne på skolen. Materialet indeholder konkrete temaer og aktiviteter, som du kan bruge direkte ind i din undervisning.

Målgruppe: Udskoling

Find materialet på enstemme.dk

 

DCUM og Psykiatrifonden – Skoletrivsel for Alle

DUCM, Dansk Center for Undervisningsmiljø, har sammen med Psykiatrifonden udarbejdet et strategisk værktøj til skoleledelser eller trivselsteams i grundskolen. Værktøjet skal understøtte skolernes arbejde med at fremme den mentale sundhed.

Målgruppe: Skoleledelser og medarbejdere med ansvar for trivselsarbejde

Find værktøjet på skoletrivselforalle.dk

 

Materialerne, der henvises til i denne artikel, er udarbejdet af NGO´er m.m. 

Læs også mere om og få inspiration til arbejdet med trivsel på emu.dk: 

Mini-trivselsundersøgelse
Sæt fokus på elevernes trivsel, sundhed, fællesskab og eventuelle bekymringer gennem samtaler og en mini-trivselsundersøgelse. 

Gruppevejledning - inspiration til dialog om trivsel med alle elever
Få inspiration til, hvordan gruppevejledning kan støtte op om elevers trivsel og skabe et trygt rum for samtaler.

Opdag tegn på mistrivsel hos elever
Læs om, hvordan du kan opdage og tidligt tage hånd om mistrivsel.

 

Øvrige rådgivnings- og støttetilbud

 

Børnetelefon, fagtelefon og trivselstilbud – Børns Vilkår

Børnetelefonen er et rådgivningstilbud for børn og unge, der har det svært i hverdagen, og som gerne vil tale om det.

Fagtelefonen er et rådgivningstilbud for fagprofessionelle, der oplever udfordringer omkring en særlig elev eller gruppe af elever, der udviser tegn på mistrivsel eller har det svært.

Herunder findes links til en række forskellige trivselstilbud, herunder rådgivning, trivselshotline, klassebesøg og -forløb med fokus på trivsel.

Børnetelefonen: Læs mere på bornsvilkar.dk

Fagtelefonen: Læs mere på bornsvilkar.dk

Trivselstilbud: Læs mere på bornsvilkar.dk

 

Headspace

Headspace er et rådgivnings- og netværkstilbud for børn og unge, der savner nogle at tale med om stort og småt.

Læs mere på headspace.dk

 

Elevtelefonen – Danske Skoleelever

Elevtelefonen er et skolerelateret rådgivningstilbud til børn og unge, der kan ringe ind med udfordringer eller spørgsmål, der relaterer sig til skolegang.

Læs mere på elevtelefonen.dk

 

SletDet - Red barnet

SletDet er en rådgivningstjeneste, som hjælper børn og unge under 18 år samt forældre, pårørende og fagpersoner med at håndtere ubehagelige oplevelser og krænkelser på nettet. Det kan være, at private, grænseoverskridende eller krænkende billeder bliver delt uden samtykke – altså uden, at man har givet lov.

Rådgivningstjenesten kan også være relevant i forbindelse med krige og konflikter, da børn og unge får meget af deres viden omkring krigen via sociale medier, spiluniverser mv. 

Læs mere på redbarnet.dk/sletdet

 

Danske Skoleelever kurser

Danske Skoleelever udbyder en række gratis kurser, som blandt andet har fokus på det gode klassemiljø.

Læs mere på danskeskoleelever.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.