Kompetenceudvikling

Grundmodul 2: Forebyggelse og intervention

Ved at arbejde med dette modul opnår I viden og kompetencer, der styrker jeres håndtering af mobning. 

Introduktion 

Modulet formidler teoretisk viden og anviser hvordan denne viden kan sættes i spil i jeres praksis. Grundmodul 2 indeholder en introduktion til mobbehåndteringsmodellen og tre temaer. Til hvert tema er der knyttet en fagvideo, en kernetekst, øvelser og en ressourcebank, hvor I kan finde mere viden om emnet. 

Introduktion til mobbehåndteringsmodellen

Tema 1: Hvad ved vi fra den internationale forskning?

Tema 2: At se, undersøge og ændre på mobbemønstre

Tema 3: Faldgruber ved metoder mod mobning

Modulet er en del af et samlet kompetenceudviklingsmateriale, der kan tilpasses jeres behov. 

Mobbehåndteringsmodellen

Mobbehåndteringsmodellen består af fem trin, der med nogen tilpasning til den specifikke kontekst kan bidrage til at strukturere jeres indsatser. Mobbehåndteringsmodellen uddybes i det samlede materiales specialiseringsmodul. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Kort introduktion til mobbehåndteringsmodellen med Stine Kaplan Jørgensen

Analytiske fremgangsmåder - introduktion til mobbehåndteringsmodellen

Tema 1: Hvad ved vi fra den internationale forskning?

International forskning i interventioner mod mobning viser, at lærere, pædagoger og andre børn og unge er centrale figurer, der kan skabe forandring. Forskningen viser også at de mest effektive indsatser sker når der arbejdes med hele skolens kultur og ikke blot med den enkelte eller grupper af elever. 

I finder: 

  • En kernetekst, der introducerer udvalgte resultater fra forskning om mobning
  • En fagvideo
  • En øvelser
  • Et overblik over international forskning
© Børne- og Undervisningsministeriet
Fagvideo: Stine Kaplan Jørgensen, Ph.d. og lektor, om interventioner mod mobning

Tema 2: At se, undersøge og ændre på mobbemønstre

Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre. Men hvordan får vi øje på disse mønstre? Og hvad skal vi sigte efter, når vi gerne vil ændre dem? Dette tema har fokus på, hvordan I kan tilgå mobning blandt børn og unge som en kulturproblematik.

I finder: 

  • En kernetekst,, der beskriver tegn på mobbemønstre
  • En fagvideo
  • Tre øvelser der understøtter jeres identifikation og analyse af mobbemønstre
© Børne- og Undervisningsministeriet
Fagvideo: Skabelon til vurdering af mobbemønstre

Tema 3: Faldgruber ved metoder mod mobning

Tiltag mod mobning bør tilpasses den specifikke kontekst. Dette tema giver indsigt i forskellige metoders begrænsninger og kan bidrage til jeres bevidsthed om de udgangspunkter I måtte overveje at bringe i anvendelse.

I finder: 

  • En kort fagvideo med væsentlige pointer
  • En kernetekst, der går i dybden med forskellige metoders begrænsninger
  • Tre øvelser, der medvirker til at styrke bevidstheden om metoder

”Når metoder mod mobning virker mod hensigten”. Kapitlet er venligt udlånt af Maryfonden og Akademisk Forlag. Kapitlet er taget fra bogen ”Mobning - viden og værktøjer for fagfolk” (2017) skrevet af Helle Rabøl Hansen, Helle Plauborg, Kit Stender Petersen, Louise Klinge Nielsen, Nina Hein, Stine Kaplan Jørgensen og Stine Liv Johansen, Akademisk Forlag. Læs eller download hele bogen her: http://www.friformobberi.dk/system/files_force/Mobning_ebog.pdf 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Fagvideo: Stine Kaplan Jørgensen fortæller om faldgruber ved metoder mod mobning

Kreditering

Modulet er udarbejdet af Stine Kaplan Jørgensen, Ph.d. og lektor, Københavns Professionshøjskole. Modulet indgår i det samlede materiale "Læringsmateriale om trivsel og mobning", der er udarbejdet af Danske Professionshøjskoler i samarbejde med læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret 25. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.