Artikel

Konflikttrekantens tre niveauer

Konflikttrekanten illustrerer de spændingsniveauer konflikter kan udspille sig på. Få indsigt i konflikttrekanten som et redskab for refleksion og få anvisninger til handling for både ledelse og medarbejdere.

Med udgangspunkt i en forståelse af konflikter som en almindelig og uundgåelig del af skolens fællesskab, der kræver en fælles indsats at håndtere og forebygge, præsenteres konkrete cases, erfaringer og handlemuligheder. Tre spændingsniveauer (grøn, gul og rød) anskueliggør baggrunden for indsatser og danner samtidig den ramme, der muliggør fælles refleksion, styrket praksis og i sidste ende muligheden for et bedre undervisningsmiljø, der forebygger, håndterer og samler op på konflikter.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Konflikter

Center for Konfliktløsning definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Uover­ensstemmelser henviser til indholdet af den sag, der er konflikt om. Spændinger henviser til relationen mellem de personer, som er uenige. Det vil sige, at kon­flikter drejer sig om en sag og påvirker en relation.

Kreditering

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skoleforsker Louise Klinge samt Center for Konfliktløsning har bidraget til indhold og sammenhæng. Materialet er udgivet i august 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.