Redskab

Hvordan kan ledelsen understøtte skolens konflikthåndterende miljø?

Udviklingsredskabet guider jer igennem en selvevaluering, der ruster jer til at udvikle skolens kapacitet til at forebygge og håndtere konflikter.

Med udgangspunkt i fiktive cases understøtter udviklingsredskabet evaluering og refleksion over jeres ledelsesmæssige praksis for konflikthåndtering på skolen. Herigennem kan det blive tydeligt for jer, om der er behov for at justere praksis, i forhold til hvordan I håndterer små og store konflikter på skolen.

Redskabets fire trin til evaluering og styrket praksis

  1. Akut håndtering
  2. Umiddelbar opfølgning
  3. Læring
  4. Forebyggelse

Når I arbejder med at besvare spørgsmålene, så anbefales det, at I inddrager Børne- og Undervisningsministeriets vejledning: Forebyg og håndter vold og trusler – vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger. Dette gælder særligt i forhold til arbejdet med casen om konflikter på rødt niveau. Børne- og Undervisningsministeriets vejledning indeholder gældende regler samt en række retningslinjer og anbefalinger til skolernes ledelse om forebyggelse og håndtering før, under og efter en voldsom konfliktepisode. I vejledningen vil I kunne finde henvisninger til relevante redskaber, tjeklister og materialer. Find vejledningen her.

Konflikter

Center for Konfliktløsning definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Uover­ensstemmelser henviser til indholdet af den sag, der er konflikt om. Spændinger henviser til relationen mellem de personer, som er uenige. Det vil sige, at kon­flikter drejer sig om en sag og påvirker en relation.

Kreditering

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skoleforsker Louise Klinge samt Center for Konfliktløsning har bidraget til indhold og sammenhæng. Materialet er udgivet i august 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.