Redskab

Hvordan håndterer I konflikter i hverdagen?

Udviklingsredskabet guider jer igennem et forløb med fokus på jeres håndtering af konflikter på skolen. 

Med støtte i udviklingsredskabet kan I systematisk arbejde jer gennem en evalueringsproces i tre trin. Udviklingsredskabet tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra jeres egen praksis på skolen. Hvert af de tre trin i evalueringsprocessen rummer en række refleksionsspørgsmål. Når I drøfter spørgsmålene i fællesskab, kommer I rundt om væsentlige aspekter af jeres håndtering af konflikter - både nu og i fremtiden.

 Tre trin til evaluering og styrket praksis

  1. Beskrivelse af nuværende praksis
  2. Forslag til justeringer af praksis
  3. Mål og plan for ny praksis

Konflikter

Center for Konfliktløsning definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Uover­ensstemmelser henviser til indholdet af den sag, der er konflikt om. Spændinger henviser til relationen mellem de personer, som er uenige. Det vil sige, at kon­flikter drejer sig om en sag og påvirker en relation.

Kreditering

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skoleforsker Louise Klinge samt Center for Konfliktløsning har bidraget til indhold og sammenhæng. Materialet er udgivet i august 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.