Redskab

Inddrag forældre og elever og sæt fravær på dagsordenen

En tidlig indsats i forhold til fravær kan gøre en forskel i arbejdet med at forebygge og modvirke fravær. Elever og forældre er vigtige ressourcer i dette arbejde. Planlæg et møde med forældre og elever, hvor I sætter fravær på dagsordenen.

Før mødet:Tilrettelæggelse i teamet

Når fravær skal på dagsordenen på et forældre- og elevmøde, er det vigtigt, at flest mulige af klassens lærere tager del i forberedelsesfasen. Tag udgangspunkt i dette redskab og planlæg et møde med fokus på fravær og inddragelse af elever og forældre.

1. Afdæk behovet for at sætte fravær på dagsordenen

Lærerteamet afdækker behov og diskuterer en fælles vision for mødet

 • Hvad ønsker vi at opnå ved at inddrage forældre og elever i forhold til at sætte fravær på dagsordenen?
 • Hvis mødet og det efterfølgende arbejde bliver en succes, hvilke positive forandringer medfører det så for den enkelte elev, for klassen, forældrene og lærerteamet?
 • Hvordan sikrer vi, at forældre og elever dukker op til mødet og deltager aktivt?

Hvad skal overskriften for mødet være? Hvilke signaler sender forslagene nedenfor?

 • Udvikling af klassekulturen
 • Hvordan skaber vi sammen mere tilstedeværelse og nærvær i dagligdagen
 • Det gode samarbejde – fokus på fravær

2. Planlæg en dialog i grupper, hvor forældre og elever kommer til orde

Teamet drøfter rammerne for en dialog mellem forældre og elever på mødet. Tag fx stilling til strukturen og spørgsmålene, der er foreslået nedenfor.

Forslag til struktur for dialogen på mødet

Nogle af de følgende spørgsmål kan drøftes i grupper bestående af forældre og elever på mødet. Efterfølgende samles op på flipovers eller post-it lapper til brug for beslutning, aftaler og handling. Processen kan gennemføres med en forældre eller lærer som mødeleder.

 • Hvordan oplever I fraværet i klassen?
 • Hvad oplever I, der fungerer godt?
 • Er der noget, skolen kan gøre bedre for at imødekomme forældrenes behov?
 • Er der noget forældrene kan gøre for at mindske eller forebygge fravær?
 • Hvad betyder det for undervisningen og for fællesskabet, hvis børnene holder ferie på forskellige tidspunkter?
 • Hvad er jeres holdning som forældre, hvis barnet er for træt til at gå i skole en dag? Er det i orden at tage en slapperdag, eller skal barnet bare af sted?
 • Kan fritidsinteresser være vigtigere end skolen? Fx at barnet skal deltage i en vigtig fodboldkamp og bliver hjemme dagen efter?

3. Forbered en dialog i plenum

Teamet planlægger en fælles dialog i plenum, hvor elever og forældre på mødet kommer til orde på baggrund af deres arbejde i den foregående samtale i grupperne. Teamet kan tage udgangspunkt i strukturen og rammerne nedenfor.

Grupperne fremlægger. Mulighed for opklarende spørgsmål, men ikke diskussion.

Hvordan kan vi gøre mere af det, der virker? (Se på de gode eksempler og skriv op på flipover).

Vælg de vigtigste forslag, I vil handle på først (fx de forslag, der fylder meget for mange, der har størst negativ indflydelse – eller som det er let at gøre noget ved).

Hvem har ansvar for hvad? Drøft hvad forældrenes ansvar er, og hvad skolens ansvar er.

Aftal hvad I gør ved de forslag, som ikke bliver håndteret nu.

4. Efter mødet: Opsamling i teamet og planlæg en tilbagemelding til forældre og elever

Aftal hvordan I kommer videre med de forslag, der blev drøftet på mødet. Tal også om hvem, der evt. kan hjælpe jer eller skal inddrages.

Tilbagemelding: Aftal hvordan I informerer forældrene og eleverne. Hvilke tiltag vil I følge op på? Hvornår sker dette? Hvad er målet og hvornår hører forældrene mere om dette?

5. Evaluering og refleksion i teamet

Hvilke observationer fra mødet bed i hver især mærke i?

Er der grupper af forældre og elever, der er svære at nå og hvad kan man gøre for at få dem til at deltage aktivt?

Hvordan kan teamet fremadrettet trække på elever og forældres ressourcer?

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.