Redskab

Lær med familien

Lær med Familien er en undervisningsmetode målrettet undervisere, der vil styrke skole-hjem-samarbejdet om børns læring i folkeskolen.

Skole og Forældre har i samarbejde med fire skoler udviklet og afprøvet en metode, der bygger bro mellem det eleverne lærer i skolen og familiernes erfaringer. Det overordnede mål med Lær med Familien er at styrke alle elevers læring, uanset elevens og familiens forudsætninger. Metoden aktiverer familiernes ressourcer ved at koble elevernes læring med familiernes erfaringer og forbedrer forældrenes forståelse for deres barns læringsprocesser.

Lær med familien kan tilgås her

Materialets opbygning

Lær med familien består af fire dele:

Metode: Hvordan kan personalet arbejde med Lær med Familien?
Læs om de to aktiviteter familieopgaver og familiefernisering, som personalet kan bruge til at inddrage familierne i den undervisning og læring, der foregår i skolen.

Implementering: Hvordan kan skolerne implementere Lær med Familien?
Vejledning til, hvordan skoleledere og udvalgte tovholdere blandt personalet kan tilrettelægge indsatsen på skolen og i skolens teams.

Vidensgrundlag: Teorien bag Lær med Familien
Teorierne bag Lær med Familien bygger på anerkendt forskning. Blandt andet den forskning der peger på, hvilken betydning sprog og kommunikation har for børns mulighed for læring, og at alle hjem har ressourcer, der kan støtte børn i deres læring.

Forankring: Hvordan kan skolens øvrige parter understøtte Lær med Familien?
Skolebestyrelser, kommunale forvaltninger og kommunalpolitikere kan hjælpe med at skabe varige forbedringer i skole-hjem-samarbejdet om elevernes læring ved at sætte rammer for og prioritere ressourcer til arbejdet.

Fakta om projektet

Puljen har til formål at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel mellem skole og forældre og derved bidrage til at fastholde og fremme fællesskabets skole.

I perioden 2017-2018 har fem projekter arbejdet med at styrke samarbejdet mellem skole og forældre gennem nytænkning med afsæt i folkeskolens udviklingsmål.

Følgende fem projekter har modtaget støtte:

  • Skole og Forældre med projektet Lær med familien – et projekt om forældreinvolvering i folkeskolen.
  • Randers Kommune med projektet Det udvidede forældresamarbejde.
  • Hvidovre Privatskole med projektet Måltaksonomier og progression i skole-hjem-samarbejdet.
  • Foreningsfællesskabet Ligeværd med projektet Læringsspil styrket skole-hjemsamarbejdet og fremmer fællesskabets skole.
  • Aalborg Kommune med projektet Styrkelse af skole-hjem-samarbejdet.  

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Skole og Forældre: Skole og Forældre, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen VIA

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.