Artikel

Inspiration til et styrket skole-hjem-samarbejde

Tre skoler i Aalborg har arbejdet med at styrke skole-hjem-samarbejdet. Her får du indsigt i deres erfaringer og inspiration til at udvikle samarbejdet på din skole.

Forestil dig: Du er lærer og har en elev i din klasse som halter bagefter fagligt og/eller ikke trives socialt. Samtidig kommer eleven fra en udsat og ressourcesvag familie, hvilket gør det svært at skabe et givtigt samarbejde mellem skole og hjem. Hvad gør du? Ovenstående problemstilling er hverdagskost for mange lærere på landets skoler. Det kan være svært at finde løsninger, der virker.

Tre skoler i Aalborg kommune deltog i projektet Styrkelse af skole-hjem-samarbejdet og formåede at nytænke skole-hjem-samarbejdet på en måde, der skabte resultater. De involverede elever i projektet viste tydelige tegn på både faglig progression og øget trivsel. Her kan du læse om de initiativer og anbefalinger som projektet har kastet af sig og finde inspiration til skole-hjem-samarbejdet på din skole. 

Hjemmebesøg bør prioriteres højt

Hjemmebesøg hos forældrene er et af de tiltag, som i særlig grad har givet pote i projektet. Ved at tage på hjemmebesøg, får fagpersonalet en helt anden forståelse for elevens baggrund og reaktionsmønstre. En tættere relation mellem skole og hjem skaber samtidig en sammenhæng mellem hvad forældre og skole siger, hvilket har en positiv indflydelse på eleven. Hvis ressourcerne ikke er til hjemmebesøg, er det en god ide at have en plan B. Det kan fx være en aktivitetscafe på skolen for de involverede forældre og børn, hvor forældrene kan blive guidet i, hvordan de aktivt kan arbejde med deres barns læring og trivsel i hjemmet.

Mere målrettet hjælp til svage forældre

Nogle af de forældre, som i særlig grad er udsatte, kan have et meget lille overskud til at involvere sig i deres børns skolegang.  Det er problematisk, da det ofte er disse børn, der har mest brug for at blive løftet fagligt og trivselsmæssigt. I sådanne situationer kan det være en god ide at involvere et tværfagligt team på skolen, en større del af familien og/eller en tolk, hvis det drejer sig om en familie med dansk som andetsprog.

Dyrk fællesskabet

Endelig kan det være til stor gavn at skabe et fællesskab blandt det involverede fagpersonel, hvor de kan udveksle erfaringer og ideer til videreudvikling. At dyrke fællesskabet blandt forældrene kan også være en fordel. Ved at få forældrene til at give udtryk for hvad deres styrker er, bliver det nemmere at sætte deres ressourcer i spil til fx skolearrangementer. På den måde føler forældrene at de bidrager positivt og indgår som en del af fællesskabet i klassen.

De tre skoler, der deltog i projektet, har udarbejdet konkrete og anderledes værktøjer, som de anvendte i arbejdet med at styrke skole-hjem-samarbejdet. Materialerne kan tilgås via Skoleforvaltning i Aalborg kommunes site Noget at have det i

Fakta om projektet

Puljen har til formål at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel mellem skole og forældre og derved bidrage til at fastholde og fremme fællesskabets skole.

I perioden 2017-2018 har fem projekter arbejdet med at styrke samarbejdet mellem skole og forældre gennem nytænkning med afsæt i folkeskolens udviklingsmål.

Følgende fem projekter har modtaget støtte:

  • Skole og Forældre med projektet Lær med familien – et projekt om forældreinvolvering i folkeskolen.
  • Randers Kommune med projektet Det udvidede forældresamarbejde.
  • Hvidovre Privatskole med projektet Måltaksonomier og progression i skole-hjem-samarbejdet.
  • Foreningsfællesskabet Ligeværd med projektet Læringsspil styrket skole-hjemsamarbejdet og fremmer fællesskabets skole.
  • Aalborg Kommune med projektet Styrkelse af skole-hjem-samarbejdet.  

Kreditering

Artiklen er udarbejdet i et samarbejde i Aalborg Kommune: Herningvej Skole, Sønderbroskolen og Gl. Lindholm Skole i Aalborg Kommune

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.