Artikel

Et brætspil med alle som vindere

Skole-hjem-dialogen er et dialogskabende brætspil, som styrker den gensidige forståelse af forældres og professionelles perspektiver på eleven og klassen. Et spil, hvor alle vinder.

Foreningsfællesskabet Ligeværd har udviklet Skole-hjem-dialogen. Spillet er et redskab til et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og skole, hvilket er vigtigt for at sikre børnenes trivsel og læring. Samarbejdet i specialklasserne er ofte udfordret, dels som følge af det praktiske og følelsesmæssige pres forældrene er under, dels som følge af den undervisningsmæssige kompleksitet, der ofte er i en specialklassesammenhæng. Skole-hjem-dialogen skaber en ny ramme for dialog, formidler tavs viden og etablerer et konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem, men også forældrene imellem. Spillet spilles på forældremøder, hvor undervisere, pædagoger og forældre mødes for at tale om klassens fællesskab og elevernes trivsel.

Løfter sig over hverdagen

Gennem Skole-hjem-dialogens fortællinger om elever og handlemuligheder får spillerne nye redskaber til skole-hjem-samarbejdet. Spillet skaber dialog, der styrker den gensidige forståelse af forældres og professionelle perspektiver på eleven og klassefællesskabet. Det giver nye ideer til handlemuligheder og et fælles sprog, som spillerne kan trække på, hvis der skulle opstå lignende situationer i deres samarbejde. Spillet skaber rum for den svære samtale og løfter dialogen op over hverdagen.

En underviser udtaler: ”I en hverdag er man måske meget hurtig til at konkludere på baggrund af nogle få informationer, men i kraft af, at man i Skole-hjem-dialogen skal tale med alle om udfordringerne, reflektere over dem og have en dialog, jamen så kommer du til at reflektere over det på en anden måde. Spillets tyngde ligger netop i, at vi snakker, reflekterer og har en fælles åben dialog om udfordringerne. Det er helt klart det vigtige i spillet.”

Et signal om muligheder

Skole-hjem-dialogens opbygning tvinger deltagerne til at vælge mellem handlemuligheder, som alle er gode, men fordi der kun må vælges én handling, skal spillerne kvalificere deres valg. Gennem denne dialog bringer spillerne deres viden og erfaring om, hvordan elevens trivsel og faglighed kan støttes, og hvordan et godt klassefællesskab understøttes, i spil.

En underviser fortæller: ”Det er rigtig godt i refleksionsøjemed. Man får også et blik for, hvor svært det kan være, eller hvorfor det er svært, og hvad der kan rykke. På den måde bliver de forskellige arenaer også repræsenteret, upåagtet om det er medarbejdere eller forældre. Det sender altså et signal om, at der er muligheder. At vi ser en pallette af ting, vi kan gøre. At det bliver mere et tilvalg end et fravalg.”

Mødet giver fælles forståelse

Skole-hjem-dialogen er udviklet til at blive spillet på forældremøder, hvor forældre og undervisere mødes med fælles fokus på at støtte de enkelte børn og klassefællesskabet. Brætspillet er selvfaciliterende, men Ligeværd kommer også meget gerne ud og faciliterer spillet på et forældremøde eller for skolens fagpersonale. Spillet kan spilles af op til otte personer.

At spille et brætspil sammen er en ny måde at mødes på. En underviser siger om dette: ”Det er det med et fælles tredje. At det ikke er mig, der står og sætter noget i gang, men forældrene, der byder ind med noget at mødes omkring. Det gør måske, at man kan få noget sagt. Det kommer til at handle om noget andet end dig og mig, der sidder og snakker. Det nedbryder nogle roller.”

En forælder fortæller: ”De fleste kan jo genkende de ting, som kan være svære at få sagt og gjort noget ved. I spillet får man måske ideen til løsninger, når vi sidder flere og snakker om det. Og man kommer jo ligesom ind under huden på hinanden. Vi har jo alle problemer, men bare af forskellig slags. Det er jo ikke ens eget barn, der er på spil.”

Skole-hjem-dialogen er udviklet af foreningsfællesskabet Ligeværd i samarbejde med Copenhagen Game Lab og med støtte fra Undervisningsministeriet.

Her kan du låne spillet

Du kan finde og låne brætspillet Skole-hjem-dialogen på ét af de seks Centre for Undervisningsmidler. www.mitCFU.dk er indgangen, og det eneste, du behøver for at låne spillet, er dit UNI-login. 

Fakta om projektet

Puljen har til formål at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel mellem skole og forældre og derved bidrage til at fastholde og fremme fællesskabets skole.

I perioden 2017-2018 har fem projekter arbejdet med at styrke samarbejdet mellem skole og forældre gennem nytænkning med afsæt i folkeskolens udviklingsmål.

Følgende fem projekter har modtaget støtte:

  • Skole og Forældre med projektet Lær med familien – et projekt om forældreinvolvering i folkeskolen.
  • Randers Kommune med projektet Det udvidede forældresamarbejde.
  • Hvidovre Privatskole med projektet Måltaksonomier og progression i skole-hjem-samarbejdet.
  • Foreningsfællesskabet Ligeværd med projektet Læringsspil styrket skole-hjemsamarbejdet og fremmer fællesskabets skole.
  • Aalborg Kommune med projektet Styrkelse af skole-hjem-samarbejdet.  

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af foreningsfællesskabet Ligeværd, ligeværd.dk 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.