Artikel

Det udvidede forældresamarbejde

På Nørrevangsskolen i Randers tror man på, at relationen mellem forældre og lærere er lige så vigtig som den mellem elever og lærere. Læs her om skolens arbejde med at skabe et udvidet forældresamarbejde.

Skolers samarbejde med forældrene er en central del af Folkeskolens formål. På Nørrevangsskolen i Randers er man gået i dybden med netop dette. Skolen har udviklet en række metoder, der skal understøtte et udvidet forældresamarbejde, hvor forældrene i højere grad bliver set som aktive brugere af skolen. Læs med her og find ud af, hvordan skolen har båret sig ad, og find inspiration til at gentænke skole-hjem-samarbejdet på din skole.

 

En brugerrejse med forældrene i centrum

Det overordnede formål med projektet ’Det udvidede forældresamarbejde’ er at styrke trivsel og skabe bedre forudsætninger for faglige resultater for eleverne på skolen. Grundideen er, at det er vigtigt, at eleverne finder mening i at være en del af fællesskabet på skolen. Og det er her, forældrene kommer ind i billedet. Nørrevangsskolen lægger særligt vægt på, at elevens skolegang er et fælles ansvar mellem skole og hjem. Det er derfor væsentligt, at der er et godt samarbejde, og at forældrene oplever at møde en inviterende folkeskole, hvor de bliver inddraget på en anerkendende måde. På baggrund af disse tanker, er ideen om en ’brugerrejse’ opstået. Brugerrejsen går ud på, at forældrene, ligesom eleverne, skal behandles som brugere på skolen, der har mulighed for at møde skolen til både uformelle og formelle møder. Som led i denne ambition, er skolen begyndt at afholde skole-hjem-samtaler på en ny måde, hvor både elever og forældre bliver aktiverede. Skole-hjem-samtalen bliver afholdt som et løb med poster, hvor forældre og elever i fællesskab skal løse en række opgaver, med henblik på at inddrage forældrene i elevernes skoleliv.

 

Skolesekretæren som bindeled mellem skole og hjem

Også skolesekretæren har en vigtig rolle i brugerrejsen. I forbindelse med projektet har Nørrevangsskolen derfor valgt at styrke skolesekretærens rolle som bindeled mellem skolen og hjemmet. Det skyldes, at skolesekretæren ofte er forældrenes første kontaktflade og på den måde også er med til at tegne skolen udadtil. Skolesekretæren har således central betydning for at fremme forældrenes forhold til skolen. Blandt andet valgte Nørrevangsskolen, at skolesekretærerne skulle deltage i relationskurset ’The Vital Connection’, der har resulteret i, at skolesekretærerne nu har fået nogle redskaber, der gør, at de er blevet endnu bedre til at skabe relationer til forældrene. For eksempel er skolesekretærerne blevet bevidste om at bruge sætninger som ”Du er jo meget vigtig for samarbejdet i dit barns klasse” og ”Vi glæder os til at se dig på skolen”, når de taler i telefon med forældrene. Det er også blevet skolesekretærens opgave at kontakte forældre, der har glemt at tilmelde sig skolearrangementer. Disse opkald har vist at øge forældredeltagelsen med 50%, og generelt har forældrene værdsat opkaldet.

 

Kreditering 

Artiklen er udarbejdet af Nørrevangsskolen i Randers

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.