Folkeskolens historie

Kort rids over folkeskolens lange historie.

Folkeskolen fyldte 200 år i 2014, men skolens historie går længere tilbage.

I middelalderen var skolerne tæt knyttet til kirken og den kristne tro, og undervisningssproget var overvejende latin. 

Under reformationen overgik ansvaret for skolen til statsmagten, og den første danske skolelov fra 1536 foreskrev, at alle købstæder skulle oprette en latinskole. Her blev der fortrinsvis undervist i Luthers lille Katekismus. 

I perioden frem til den første landsdækkende skolelov i 1814 voksede flere former for skoler frem inspireret af oplysningstidens - og ikke mindst Rousseaus filosofi, menneske- og børnesyn. 

Den danske folkeskoles udvikling er særligt præget af tysk dannelsestradition og didaktik og fik ydermere en særlig drejning udsprunget af N.F. S Grundtvig og Chresten Kolds skoletanker. 

De seneste 200 år har folkeskolen udviklet sig i samspil med det øvrige samfund fra en skole, der havde som mål at danne gode, kristne borgere, frem til den ikke-forkyndende folkeskole præget af åndsfrihed og ligeværd med fokus på barnets alsidige personlige udvikling i et samfund med frihed og folkestyre.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.