Åben skole

Kom ud af klasseværelset og inddrag det omgivende samfunds ressourcer i undervisningen.

Et væsentligt kendetegn ved uddannelse og job er brug og inddragelse af aktiviteter, der foregår uden for skolen; besøg på virksomheder og hos forskellige erhverv og brancher, besøg på uddannelsessteder, udforskning af lokalsamfundets forretningsliv, virksomheder, foreninger med mere.

Desuden kan der i tilknytning til elevernes erhvervspraktik i udskolingen arbejdes med den enkelte elevs udbytte i forhold til valg af uddannelse og job. Også erhvervspraktikforløb for hele klassen kan danne baggrund for fælles fordybelse i blandt andet arbejdsforhold, arbejdsmiljø, iværksætteri og arbejdskulturer.

Læs mere om den åbne skole her.

Inspiration til arbejdet med åben skole