Evaluering og feedback

Kvalitative data og evalueringer som elevproduktioner, samtale og observation kan sammen med kvantitative data give et billede af elevernes læring.

Formativ evaluering sker løbende i undervisningen. Der er fokus på læring og udvikling af kompetencer. Feedback er en del af denne evaluering. Summativ evaluering bliver tit brugt som afslutning på en læreproces. Denne type evaluering kan bidrage til at vise, om en indsats har virket efter hensigten.

Læs om og få idéer til arbejdet med evaluering, feedback og data i tyskundervisningen.

GSK. Sprogfagene. Artikle om fokuseret feedback

Læs om fokuseret feedback i sprogundervisningen

Metoden er eksemplificeret ud fra engelskfaget, men den kan bruges i alle sprogfag

Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 26. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.