Eksempel fra praksis

Teknologiforståelse i praksis – perspektiver fra elever og lærere

46 forsøgsskoler underviser i teknologiforståelse og gør sig erfaringer med at udvikle elevernes kompetencer til at forholde sig kritisk til teknologi – og til at forme den. 

Halvdelen af skolerne i forsøget arbejder med teknologiforståelse som et selvstændigt fag, mens den anden halvdel arbejder med teknologiforståelse integreret i eksisterende fag, blandt andet matematik og billedkunst. Forsøgsskolernes undervisning tager udgangspunkt i materiale, der er udarbejdet til forsøget. Der findes materiale til både indskoling, mellemtrin og udskoling,

Elever og lærere bliver i forsøget klogere på, hvad teknologiforståelse er, og hvordan der kan undervises i den nye faglighed. I videoerne kan du høre elever og lærere fortælle om deres oplevelser fra forsøg med teknologiforståelses første år.

 

Teknologiforståelse i elevperspektiv

Hvad laver eleverne i teknologiforståelse? Og hvad lærer de?

I tre videoer fortæller elever fra 2., 5. og 7. klasse om, hvad der sker i undervisningen i teknologiforståelse. De kommer også ind på, hvad de synes om den nye faglighed, der er kommet ind på deres skema. Elevernes lærere giver også indblik i, hvordan de arbejder med og sammen med eleverne i forhold til teknologiforståelse, og hvordan de oplever deres elever i undervisningen.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Aabybro skole

Forsøgstype: selvstændigt fag

Klassetrin: indskoling

Prototype: Robotterne kommer

© Børne- og Undervisningsministeriet

Lyshøjskolen

Forsøgstype: selvstændigt fag

Klassetrin: mellemtrin

Prototype: Appdesign 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Skivehus Skole

Forsøgstype: selvstændigt fag

Klassetrin: udskoling

Prototype: Kryptering, kommunikation og internet of things

 

Undervisning i teknologiforståelse – hvordan?

Hvordan tilrettelægger lærerne undervisning i teknologiforståelse? Hvordan får de mest muligt ud af forsøgets materiale til understøttelse af undervisningen?

I forsøget med teknologiforståelse er der udarbejdet materiale, der kan understøtte lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. Der findes materiale til alle trin og både til teknologiforståelse som selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag (dansk, matematik, billedkunst, natur/teknologi, håndværk og design, fysik/kemi, samfundsfag og tværfaglige forløb).

Materialet kaldes prototyper, og der er mulighed for, at læreren tilpasser prototyperne til egen klasse og skole.

I videoerne fortæller tre lærere om, hvordan de har undervist i teknologiforståelse, og hvordan de har brugt prototyperne. Lærerne giver blandt andet indblik i, hvordan de tilpasser prototypernes forslag til konkrete aktiviteter i klassen, og hvordan de samarbejder med kolleger – og de fortæller om deres ændrede relation til eleverne i forbindelse med den nye faglighed.

Alle prototyper findes på forsøgets hjemmeside: tekforsøget.dk.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Sofiendalskolen

Forsøgstype: som fag

Klassetrin: mellemtrin

Prototype: Legeværkstedet

© Børne- og Undervisningsministeriet

Antvorskov Skole

Forsøgstype: i fag (dansk)

Klassetrin: udskoling

Prototype: Robotjournalistik

© Børne- og Undervisningsministeriet

Bymarkskolen

Forsøgstype: i fag (matematik)

Klassetrin: indskoling

Prototype: Design et ur

 

Kreditering

Videoerne er udarbejdet af det konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College og Læremiddel.dk (Nationalt videncenter for læremidler), som varetager gennemførslen af teknologiforståelsesforsøget. Produktionen er varetaget af Rambøll Mangament Consulting, som er underleverandøren til konsortiet, i samarbejde med B2B-film og Campfire & Co.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.