Eksempel fra praksis

Praktikernetværk for teknologiforståelse

CFU (Center for undervisningsmidler) driver et Praktikernetværk for teknologiforståelse. Læs om netværket og bliv klogere på fagligheden i teknologiforståelse i videoer og podcast.

I slutningen af 2019 startede Børne- og Undervisningsministeriet et netværk for skoler med interesse for teknologiforståelse. Projektets formål var at opbygge kompetencenetværk via regionale netværksmøder for praktikere, at opbygge viden på landets centre for undervisningsmidler (CFU) samt at producere materialer, der kan understøtte skoler i praksis. Initiativet støtter op om det afsluttede forsøg med teknologiforståelse på 46 skoler, der blev evalueret i 2021.

 

Praktikernetværket i dag

CFU ved alle seks professionshøjskoler er gået sammen om en landsdækkende indsats i form af videreførelse og udvidelse af praktikernetværket for at støtte og løfte skoler, der gerne vil arbejde med teknologiforståelse i grundskolen. Praktikernetværket er for kommuner, skoleledere, pædagogisk personale og professionshøjskoler, der gerne vil lære mere om teknologiforståelse. På netværkets arrangementer kan lærerne få kompetencer til at igangsætte, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter med teknologiforståelse.

Frem til august 2022 vil der blive afholdt regionale netværk og workshops rundt om i landet. Derudover vil der blive tilrettelagt individuelle forløb for skoler og kommuner, som målrettes skolernes behov og udgangspunkt. Netværk og kompetenceudvikling bliver drevet af CFU-konsulenter på landets professionshøjskoler. CFU-konsulenterne arbejder tæt sammen med skoler og kommuner om kompetenceudvikling på grundskoleområdet. Projektet er støttet af Villum Fonden.

Hvis du vil vide mere om netværket, kan du kontakte projektleder Søren Knudsen fra Professionshøjskolen Absalon på mail sknu@pha.dk eller telefon 72 48 19 41

Læs også mere om praktikernetværket på CFUs side om teknologiforståelse

 

Bliv klogere på teknologiforståelse

I forbindelse med netværksprojektet er der udarbejdet fire videoer og en podcastserie. Det anbefales at se videoerne i kronologisk rækkefølge.

Videoerne går tæt på den konkrete undervisning i teknologiforståelse i en række af skolens eksisterende fag og som et selvstændigt fag. Videoerne stiller skarpt på didaktik og de fire kompetenceområder, som teknologiforståelsesfagligheden indbefatter. I videoerne vises konkrete eksempler på undervisningsmaterialer og -tilgange.

© Børne- og Undervisningsministeriet

1. Hvorfor teknologiforståelse i folkeskolen?

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

2. Fagligheden - de fire kompetenceområder

 

 

Nedenstående tre videoer handler om teknologiforståelse i praksis

Videoerne bør ses i den angivne rækkefølge.

 

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

3.1. At arbejde med forløb som fag

© Børne- og Undervisningsministeriet

3.2. At arbejde med forløb i fag

© Børne- og Undervisningsministeriet

3.3. At arbejde med designprocesser og makerspaces

 

Podcast

Iseks podcastafsnit kan du høre mere om kompetenceområderne i teknologiforståelse og om fagligheden og de forløb, som er udviklet til forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

I podcaststudiet diskuterer og perspektiverer to eksperter, Malte von Sehested (pædagogisk konsulent i it-didaktik i Future Classroom Lab, Center for undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole), og Mikkel Hjorth (lektor og ph.d. ved læreruddannelsen i Aarhus og forskningsprogrammet for læring og it ved VIA University College), lærernes erfaringer fra undervisningen.

Mikkel Aslak, der er pædagogisk konsulent ved CFU, interviewer i afsnit fem og seks en række af de fagpersoner, der har været med til at udvikle forløb. Du kan også høre, hvor du finder ressourcer, og hvordan ressourcer sættes i spil i skolen. Hør blandt andet professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, fortælle om de fire kompetenceområder, og lyt til lærere, der arbejder med forsøget i praksis.

Find podcastserien på emu.dk

 

Kreditering

Video er udarbejdet af Pernille Lomholt Christensen og Marlene Erkmann, Professionshøjskolen Absalon.

Læs mere om praktikernetværket her

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.