Åben skole

Teknologiforståelse er både en kritisk analyserende faglighed og en kreativ og skabende faglighed. Særligt sidstnævnte bør repræsenteres i og bidrage til undervisning og projekter rettet mod den åbne skole.

Åben skole kan bestå af samarbejde med lokale virksomheder, foreninger og organisationer, hvor eleverne kan arbejde sammen med eksterne aktører i forhold til løsning af reelle problemstillinger. Det kan også være i forbindelse med tværgående samarbejder med ungdoms- og erhvervsuddannelserne på uddannelsesmesser og lignende, hvor eleverne designer projekt- og procesforløb, der inddrager eksterne uddannelsesinstitutioner.

Find inspiration til arbejdet med den åbne skole her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.