Om forsøget

Faget spansk som treårigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i grundskolen fra 7.-9. klasse i perioden 2017-2023.

Undervisningen i valgfaget omfatter et trinforløb: 7.–9. klasse med et vejledende timetal på 240 timer fordelt på de tre år. Spansk som treårigt valgfag er 3. fremmedsprog. Der er udarbejdet forsøgsmål, læseplan og vejledning til valgfaget. Elever på skoler, der deltager i forsøget, kan vælge at gå til afsluttende mundtlig prøve i 9. klasse i 2020 (aflyst), 2021, 2022 og 2023.

Forsøget er sat i gang for at understøtte etableringen af spansk som fortsættersprog i gymnasiet, jf. Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016. Forsøget med det treårige valgfag i grundskolen løber fra 2017 til 2023. Forsøget forløber i fire runder: Runde 1: 2017-2020; Runde 2: 2018-2021; Runde 3: 2019-2022; Runde 4: 2020-2023.

Samlet for 1., 2. og 3. runde af forsøget er der 34 deltagende skoler fordelt på 23 kommuner med i forsøget. Heraf er der 21 folkeskoler, 7 frie grundskoler og 6 ungdomsskoler. Se listen her på siden. 

Skoler, der ønsker at udbyde spansk som et treårigt valgfag til de elever, der starter i 7. klasse i august 2020, skal søge om godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Fristen for ansøgning om deltagelse er: tirsdag den 30. juni 2020

Find ansøgningsskema og yderligere information om forsøget øverst på siden.

Spørgsmål kan rettes til sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret 07. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.