Om forsøget

Faget spansk som treårigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i grundskolen fra 7.-9. klasse i perioden 2017-2023.

Undervisningen omfatter et trinforløb: 7.–9. klasse med et vejledende timetal på 240 timer fordelt på de tre år. Der er udarbejdet forsøgsmål, læseplan og vejledning til valgfaget. Elever på skoler, der deltager i forsøget, kan gå til afsluttende mundtlig prøve i 9. klasse i 2020,2021, 2022 og 2023.

Forsøget er sat igang for at understøtte etableringen af spansk som fortsættersprog i gymnasiet, jf. Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016. Forsøget med det treårige valgfag i grundskolen løber fra 2017 til 2023.

Forsøget forløber i fire runder:

  • Runde 1: 2017-2020
  • Runde 2: 2018-2021
  • Runde 3: 2019-2022
  • Runde 4: 2020-2023

Samlet for 1. og 2. runde er der 34 deltagende skoler med i forsøget. De fordeler sig på 20 folkeskoler, 8 frie grundskoler og 6 ungdomsskoler. Det bemærkes, at ungdomsskolerne ofte udbyder spansk som et fælleskommunalt valgfag, hvilket betyder, at forsøget reelt omfatter flere skoler.

Skoler, der ønsker at deltage i forsøget fra skoleåret 2020/21, kan få et ansøgningsskema ved at skrive til sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk.

Læs mere om forsøgets tredje runde herunder.

Siden er opdateret 02. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.