Om forsøget

Faget spansk som treårigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i grundskolen fra 7.-9. klasse i perioden 2017-2023.

Undervisningen i spansk som treårigt forsøgsvalgfag omfatter et trinforløb: 7.–9. klasse med et vejledende timetal på 240 timer fordelt på de tre år. Spansk som treårigt valgfag er 3. fremmedsprog. Der er udarbejdet forsøgsmål, læseplan og vejledning til forsøgsvalgfaget.

Elever på skoler, der deltager i forsøget, kan vælge at gå til afsluttende mundtlig prøve i 9. klasse i 2020 (aflyst), 2021, 2022 og 2023. Det er valgfrit for forsøgsskolerne, om de vil udbyde prøven.

Forsøget er sat i gang for at understøtte etableringen af spansk som fortsættersprog i gymnasiet, jf. Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016. Forsøget med det treårige valgfag i grundskolen løber fra 2017 til 2023. Forsøget forløber i fire runder: Runde 1: 2017-2020; Runde 2: 2018-2021; Runde 3: 2019-2022; Runde 4: 2020-2023.

Samlet for 1., 2., 3., 4, runde af forsøget er der 35 deltagende skoler fra 23 kommuner med i forsøget. Heraf er der 23 folkeskoler, 5 frie grundskoler og 7 ungdomsskoler. Se listen her på siden.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører en erfaringsopsamling, der skal afdække de deltagende skolers erfaringer med forsøget. Formålet med erfaringsopsamlingen er at skabe grundlag for stillingtagen til, om spansk som treårigt valgfag og tilhørende prøve skal indføres som en permanent mulighed.

Spørgsmål kan rettes til sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk