Understøttende undervisning

Understøttende undervisning giver mulighed for at arbejde med læringsaktiviteter, som ligger i forlængelse af skolens kompetenceområder.

Gennem den understøttende undervisning møder børnene en lang række forskellige aktiviteter, der alle har til formål at spille sammen med og støtte op om undervisningen. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal understøtte den faglige undervisning og/ eller styrke børnene personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Læs mere om understøttende undervisning her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.