Understøttende undervisning

Understøttende undervisning giver mulighed for at arbejde med læringsaktiviteter, som ligger i forlængelse af skolens kompetenceområder.

Gennem den understøttende undervisning møder børnene en lang række forskellige aktiviteter, der alle har til formål at spille sammen med og støtte op om undervisningen. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal understøtte den faglige undervisning og/ eller styrke børnene personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Læs mere om understøttende undervisning her.