Samarbejde mellem pædagoger og lærere

Pædagoger og lærere kan sammen bidrage med flere perspektiver og kompetencer, der kan understøtte børnenes fællesskaber, trivsel, læring og udvikling.

Gennem et stærkt samarbejde, hvor faggruppernes kompetencer bringes i spil, og hvor alle betragter hinanden som ligeværdige, kan børnenes trivsel, læring og udvikling understøttes. Ligeledes kan der skabes fundament for en bedre sammenhæng i børnenes hverdag på tværs af undervisnings – og fritidsdelen. Ledelsen spiller en vigtig rolle i at skabe gode rammer, så disse understøtter samarbejdskulturen.

Læs mere om samarbejde mellem pædagoger og lærer her.

Rapporter om samarbejdet med lærere og pædagoger

Siden er opdateret 31. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.