Sociale og kulturelle forhold

Området sociale og kulturelle forhold handler om, at eleverne skal kunne tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge.

Samfundsfaglige begreber kan hjælpe eleverne til at forstå, hvordan identitet er påvirket af de sociale og kulturelle omgivelser, de vokser op i. Der er fokus på vigtige begreber, og på hvordan eleven kan påvirke sine omgivelser gennem aktiv deltagelse.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for samfundsfag
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Inspirationsmateriale