Redskab

Trin 1 - Sprog og erfaring

I trin 1 er materialets formål at give viden om elevens sproglige kompetencer og erfaringer med at gå i skole.

Det handler om at få de bedste forudsætninger for at placere eleven i det rette undervisningstilbud.

Afdækningen kan bidrage til at skabe et helhedsorienteret billede af eleven som afsæt for, at de modtagende undervisere kan tilrettelægge en undervisning, der imødekommer elevens forudsætninger og behov. 

Denne del af materialet rummer viden om hvilke sprog eleven har brugt og benytter. Det giver mulighed for at anvende elevens sprog som en ressource i videre læringssammenhænge.

I vejledningen finder du konkrete råd til hvordan afdækningen kan foregå. 

Arket bruges til selve samtalen med eleven og indeholder både spørgsmål til eleven og plads til noter og observationer.

Det er dette ark, der senere danner grundlag for at vælge det rette spor i trin 2.

Filmen viser, hvordan afdækningssamtalen kan forberedes.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.