Redskab

Trin 2 - Spor A og B - Litteracitet

På trin 2 er målet at få viden om elevens samlede erfaringer med litteracitet; kendskab til og erfaringer med skriftsprog, det vil sige at læse, skrive, lytte til og samtale om tekster.

I materialet her finder du to spor alt efter hvor eleven er sin læseudvikling. Ud fra afdækningens trin 1, vælger du enten Spor A eller Spor B til at afdække litteracitet. Spor A er til elever, der er på et tidligt stadie i deres læse- og skriveudvikling og Spor B er til elever der har erfaring med at læse og skrive.

Materialet er oversat til 27 forskellige sprog, og der findes endvidere opgaver, der kan bruges hvis materialet ikke er oversat til elevens stærkeste sprog.

Trin 2 - Litteracitet: Vejledning

I materialet finder du to spor alt efter hvor eleven er sin læseudvikling, ud fra afdækningens trin 1, vælger du enten Spor A eller Spor B til at afdække litteracitet. Spor A er til elever, der er på et tidligt stadie i deres læse- og skriveudvikling og Spor B er til elever, der har erfaring med at læse og skrive. Afdækningssamtalen om litteracitet foregår med ud­gangspunkt i et samtaleark som du finder her på siden, arket indeholder de spørgs­mål og opgaver, du skal stille eleven under samtalen. Efter afdækningssamtalen udfylder du en afdæknings­profil for eleven. Her reflekterer du over udbyttet af samtalen og laver en samlet vurdering af elevens erfa­ringer med skriftsprog. Det er også her, du på baggrund af den samlede afdækning beskriver elevens styrker, væsentligste udviklingsområder samt peger på relevante læringsmål for eleven. Afdækningsprofilen bidrager med vigtig viden om eleven til de modtagende undervisere, som skal tilrettelægge undervisning for eleven.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.