Redskab

Trin 2 - Spor 1 og 2 - Numeralitet

Numeralitet omhandler elevens funktionelle matematiske kompetencer og forudsætninger for at kunne indgå i undervisningen.

Trin 2 - Numeralitet: Vejledning

Her finder du vejledningen, som giver et overblik over materialet til afdækning af numeralitet, herunder hvordan du vælger, hvilket spor (1 eller 2) af materialet du skal anvende til den enkelte elev. Som indledning til hver af materialets to spor finder du specifik vejledning til, hvordan du anven­der materialet. I vejledningen finder du konkrete råd til hvordan afdækningen kan foregå. 

Samtalearket skal du bruge i selve samtalen med eleven. Arket indeholder korte instruktioner til, hvordan du gennemfører samtalen, samt de spørgsmål, du skal stille eleven. Det er også i samtalearket, at du undervejs i samtalen noterer elevens svar.

Elevens afdækningsprofil samler op på afdækningssam­talen om numeralitet. Formålet med afdækningsprofilen er, at du skal reflektere over udbyttet af samtalen, du har haft med eleven, og på baggrund heraf lave en samlet vurdering af elevens funktionelle matematiske kompe­tencer samt reflektere over elevens styrker og udvik­lingsområder.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.