Artikel

IHEAR – i skole med høretab

Hvad skal der til, for at børn med høretab får en god skolestart og samme muligheder for faglig læring og social trivsel som deres klassekammerater med normal hørelse?

© Decibel - Landsforeningen for børn og unge med høretab

Børn med høretab inkluderes i dag i lokale skoler fremfor som tidligere generationer på specialskoler. Men børn med høretab er sårbare, både hvad angår faglige krav og sociale sammenhænge. Hverdagen i skolen rummer mange forskellige udfordringer for børnene i form af støjende omgivelser, udfordrende lytte-situationer og øgede krav både fagligt og socialt. Et forskningsprojekt, IHEAR, har igennem de sidste 4 år undersøgt, hvad der skal til, for at børn med høretab får en god skolestart og samme muligheder for faglig læring og social trivsel i skolen som deres klassekammerater med normal hørelse.

IHEAR har haft et særligt fokus på at udvikle og fastholde den auditive sans for børnene med høretab. Projektet har ydet en målrettet indsats til forældre, børn og børnenes primære lærere. Forældrene har modtaget auditiv vejledning og årlige kurser. Børnene har gennemført årlige audiologiske og sproglige test, og børnenes lærere har deltaget i et årligt kursus med fokus på grundlæggende viden om høretab og redskaber til at arbejde auditivt. Der har desuden været tilrettelagt halvårlige besøg på skolerne. Alle aktører har været med til at skabe viden om børn med høretab i grundskolen.

Indholdet i denne film hviler på resultaterne fra IHEAR. Filmen retter sig mod alle lærere, pædagoger, skoleledere og andet fagpersonale, der ønsker viden og redskaber til at støtte inklusion af børn med høretab i skolen.

 

Videre læsning

Du kan læse mere om IHEAR-projektet på Decibels hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.