Artikel

Vidensnotat

Her finder du en præsentation af forskningsbaseret viden og eksempler fra praksis om anbragte børn og unges faglige progression, trivsel og deltagelsesmuligheder i grundskolen.

Vidensnotatet introducerer kommunale aktører, skolele­delser og fagprofessionelle i skolen for handlingsforslag, der kan bidrage til at udvikle en kvalificeret faglig praksis omkring anbragte børn og unges skolegang. Vidensnotatet peger på tre retningsgivende principper og fire praksisunderstøttende greb.

 

Vidensnotatet skal styrke den professionelle praksis

Dette vidensnotat har til formål at styrke samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og skoler i forhold til anbragte børn og unge ved:

  • at give et styrket fælles fagligt og professionelt ståsted
  • at styrke den individuelle og fælles professionelle håndtering i det pædagogiske arbejde med børnene og de unges faglige progression, trivsel og deltagelses­muligheder.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.