Artikel

Vejledning til læringssamtale

Vejledningen kommer med bud på, hvordan lærere, pædagoger og vejledere i skolen kan have en løbende læringsdialog med elever, som er anbragt uden for hjemmet

Vejledning til læringssamtale giver mulighed for at få et ligeværdigt fokus på læring og trivsel hos det anbragte barn eller den unge i undervisningen. En læringssamtale har til formål at forbedre elevernes deltagelsesmuligheder og medansvar for deres egen læring samt at give dem indsigt i og tillid til egne muligheder.

Til vejledning til læringssamtale hører et skema, som kan anvendes under læringssamtalen og en kontrakt, som kan udarbejdes efter læringssamtalen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.