Redskab

Podcast om anbragte børn og unge

To podcastepisoder udfolder hvordan arbejdet med anbragte børn og unges faglighed og trivsel kan gribes an. Få indsigt i både praksis og forskningsbaseret viden.   

Podcastserien Veje til inklusion går tæt på arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen. To afsnit i serien omhandler anbragte børn og unges faglige og trivselsmæssige udvikling. 

Du kan lytte til serien på emu.dk. eller i din foretrukne podcastapp.

 

Læringssamtaler inddrager anbragte elever og øger deres trivsel

47 % af anbragte børn og unge gennemfører ikke folkeskolens 9. klasses-afgangseksamen, og de, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnaldrende. Hør, hvordan de på Bogø Kostskole arbejder på at vende denne udvikling med bl.a. læringssamtaler, hvor eleverne inddrages i egen faglig udvikling.

Medvirkende er Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Thine Toft, lærer og vejleder på Bogø Kostskole.

 

Styrket tværprofessionelt samarbejde skaber sammenhæng for anbragte elever

Rigtig mange børn og unge, der vokser op uden for hjemmet, er fagligt udfordrede – set over en bred kam klarer de sig langt dårligere end børn og unge på deres egen alder. Hør, hvordan de i Kolding Kommune arbejder på at vende denne udvikling med en systematisk tilgang til det tværprofessionelle samarbejde, der tydeliggør ansvarsfordeling, arbejdsgange og sikrer, at lærere og andre professionelle omkring eleverne bliver klædt på til at understøtte børn og unges læring og trivsel.

Medvirkende er Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.
Thomas Bertelsen, PPR-konsulent i Kolding kommune.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.